TJÄNSTER

TJÄNSTER VI ERBJUDER


Auktoriserad översättning från tyska till polska och från polska till tyska. Vi gör även översättningar som inte behöver stämplas och bekräftas av auktoriserad översättare.

Vi granskar textkorrektur från polska till tyska och tyska till polska.

Våra kunder är myndigheter, institutioner, företag och privatpersoner.

Vi utför varje uppdrag med stor noggrannhet. Alla uppgifter som våra kunder anförtror oss vid uppdraget behandlas alltid strikt konfidentiellt då vi, i egenskap av auktoriserad översättare/tolk har tystnadsplikt.

ÖVERSÄTTNING

 • Personbevis, vigselintyg, födelseattester, dödsattester.
 • Officiella handlingar från myndigheter.
 • Bilhandlingar (fordonskort, trafikförsäkringsbevis, registreringsbevis).
 • Affärshandlingar (affärskorrespondens, bolagsavtal, fakturor, årsredovisningar).
 • Polisiära och rättsliga handlingar (domar, beslut, utdrag ur belastningsregister, förlikningar).
 • Skolhandlingar (betyg, bilagor till examensbevis, kvalifikationer, högskolediplom).
 • Juridiska handlingar (fullmakter, testamenten, bolagsavtal, fastighetstransaktioner).
 • Teknisk dokumentation (bruksanvisningar).
 • Försäkringar (försäkringsbrev).
 • Utdrag ur handelsregister.
 • Medicinska handlingar (laboratorieresultat, läkarintyg, diagnoser)

TOLKNING

 • Affärsförhandlingar
 • Vid signering av juridiska dokument hos advokat.
 • Telefonsamtal på uppdrag av kunden.
 • Vid internationella mässor i Polen och Tyskland.

PRIVATLEKTIONER

 • Vi ger också privatlektioner i tyska språket för barn i skolåldern.

AUKTORISERING

Alla dokument som kräver auktorisation av auktoriserad översättare signeras med stämpel försedd med översättarens officiella registreringsnummer.