OM OSS

OM OSS


Vi har funnits på marknaden i över 20 år i två olika städer. Det korta avståndet från Wroclaw till Tyskland underlättar kontakterna med kunderna där. Alla översättningar av dokument utförs alltid av oss. Vi lägger aldrig ut några uppdrag på underleverantörer. Våra kunder har alltid direkt kontakt med oss. Vid akuta behov är vi även tillgängliga på helger via mobiltelefon.

 

5S7A1387

Monika Kula

auktoriserad översättare och tolk från tyska till polska och från polska till tyska (Registreringsnr: TP/4229/05)

monika@kulaniemiecki.pl

 

Jag har filosofie magister examen i tyska språket och litteraturen efter femåriga studier vid universitetet i Wrocław. Jag är auktoriserad översättare och tolk från tyska till polska och från polska till tyska med över 20 års erfarenhet. Jag fördjupade ytterligare mina språkkunskaper då jag också studerade på Gesamthochschule Essen i Tyskland, där jag även började med översättningar för några mindre tyska företag som hade verksamhet i Polen. Strax efter att ha avslutat mina studier på universitetet i Wroclaw med examen på filosofie magister nivå 1996, blev jag godkänd i det statliga officiella provet som auktoriserad översättare. Samtidigt startade jag en översättningsbyrå i min hemstad Krotoszyn och därefter öppnade jag år 2000 ytterligare en byrå i Wrocław.

I egenskap av auktoriserad översättare/tolk har jag även varit behjälplig med att starta upp verksamhet i Polen för olika tyska företag. Jag har följt flera av dessa företag under deras utveckling på den polska marknaden, och har bidragit inte bara med översättning och tolkning inom ekonomi, marknadsföring, finans och rättsprocesser, utan också vid flera tillfällen varit behjälplig vid utformningen av deras marknadsstrategier för den polska marknaden.

För några år sedan började jag lära mig svenska och 2015 blev jag godkänd i det statliga avancerade språktestet Swedex, vid universitet i Stockholm.

Eftersom mitt arbete är av internationell karaktär känner jag, förutom den polska, väl till de skandinaviska och tyska affärskulturerna. En stor fördel för mig är det faktum att jag har fördjupat mina språkkunskaper ytterligare genom att jag har bott utomlands. Det skulle ha varit svårt att skaffa sig ett rikt språk, en stilkänsla och en insikt i den tyska eller svenska kulturen genom att lära sig respektive språk enbart från Polen.

Vid översättning fäster jag stor vikt vid noggrannhet precision i mina översättningar.

Barbara Kula

översättare och tolk från tyska till polska och från polska till tyska

barbara@kulaniemiecki.pl

 

Efter examen från Yrkeshögskolan för språklärare i Legnica, studerade jag tyska språket och litteraturen vid universitetet i Wrocław. Jag avslutade mina studier på filosofie magister nivå 2004. Redan under mina studier arbetade jag för ett elektrotekniskt företag i Tyskland, vilket gav mig tillfälle till ständig kontakt med språket. Mitt nästa arbete på ett tyskt helägt dotterbolag i Wrocław, gav mig erfarenhet inom marknadsföring och hur man skapar och bibehåller affärskontakter med kunder. En stor fördel var att jag fick använda tyska dagligen vid kontakt med moderföretaget i Tyskland.

För mer än 15 år sedan anslöt jag mig till familjeföretaget Biuro Tłumaczeń s.c. (Översättningsbyrå). Jag översätter och tolkar för företag, myndigheter, institutioner samt privatpersoner. Översättningar gör jag först och främst inom följande områden:

medicinsk, juridisk, teknisk, skol- och affärsterminologi. Vid speciellt komplicerade facköversättningar, har jag möjlighet att konsultera experter inom respektive fackområde för att säkerställa en adekvat och precis översättning.

 

Jag ger också privatlektioner i tyska språket åt barn i skolåldern. Som privatlärare är jag pedagogisk, tålmodig och engagerad i barnens undervisning.

5S7A1444