OFERTA

OFERTA


Wykonujemy szeroki zakres tłumaczeń zwykłych (bez pieczęci) i przysięgłych (uwierzytelnione z pieczęcią), weryfikacji i korekt tekstów z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie.

Naszymi klientami są instytucje, firmy oraz klienci indywidualni.

Do każdego zleconego nam zadania podchodzimy sumiennie, rzetelnie gwarantując pełną poufność powierzonych nam informacji.

Udzielamy również korepetycji z języka niemieckiego dla dzieci w wieku szkolnym.

 

TŁUMACZENIA PISEMNE

 

 

 • Dokumenty USC (akty małżeństwa, akty urodzenia, akty zgonu)
 • Dokumenty urzędowe (zaświadczenia o świadczeniach rodzinnych, zapomogach)
 • Dokumenty samochodowe (karty pojazdu, zaświadczenia o ubezpieczeniu pojazdu, dowody rejestracyjne)
 • Dokumenty handlowe (korespondencja handlowa, statuty, umowy spółek, faktury, sprawozdania roczne)
 • Dokumenty policyjne i sądowe (wyroki, postanowienia, zaświadczenia o niekaralności, ugody)
 • Dokumenty szkolne (świadectwa, suplementy do dyplomu, kwalifikacje, dyplomy uczelni wyższych)
 • Akty notarialne (pełnomocnictwa, testamenty, umowy spółki, transakcje sprzedaży-zakupu nieruchomości)
 • Dokumentacja techniczna (instrukcje obsługi)
 • Ubezpieczenia (polisy)
 • Wyciągi z rejestrów handlowych
 • Dokumenty medyczne (wyniki badań, zwolnienia lekarskie, diagnozy)

TŁUMACZENIA USTNE

 

 

 • Rozmowy biznesowe
 • Podpisywanie aktów notarialnych
 • Rozmowy telefoniczne na zlecenie klienta
 • Obecność na targach międzynarodowych w Polsce i za granicą

KOREPETYCJE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

 • Oferujemy korepetycje z języka niemieckiego dla dzieci.

UWIERZYTELNIANIE

Wszystkie dokumenty, które wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego opatrzone są jego podpisem oraz okrągłą pieczęcią zawierającą w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.